Có nên công chứng tài sản riêng trước khi kết hôn?

Hỏi: Hiện tại, tôi đang đứng tên hộ một ngôi nhà cho anh trai. Xin hỏi luật sư, nếu tôi kết hôn thì ngôi nhà này có thuộc quyền sở hữu của chồng tôi hay không? Tôi có nên lập văn bản về việc đây là tài sản riêng của mình trước khi lập gia đình?

Xin cảm ơn!

Hoàng Nhung

kh 7f26
Trước khi kết hôn, có nên công chứng tài sản riêng?
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do chồng, vợ tạo ra, lợi tức, hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngoại trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này (quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân); tài sản mà vợ chồng được tặng cho chung, được thừa kế chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Pháp luật hiện hành quy định, quyền sử dụng đất mà chồng, vợ có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, ngoại trừ trường hợp chồng, vợ được tặng cho riêng, được thừa kế riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản riêng của chồng, vợ gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được chia riêng cho chồng, vợ theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản được tặng cho riêng, được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của chồng, vợ và tài sản khác thuộc sở hữu riêng của chồng, vợ theo luật định. Mặt khác, tài sản được hình thành từ tài sản riêng của chồng, vợ cũng là tài sản riêng của chồng, vợ.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, ngôi nhà mà bạn đứng tên cho anh trai có trước khi kết hôn là tài sản riêng của bạn, không phải là tài sản chung vợ chồng. Sau khi kết hôn, chồng bạn không có quyền, nghĩa vụ gì liên quan đến căn nhà này. Thế nên, bạn không cần phải lập văn bản để xác nhận tài sản này là của riêng bạn có trước khi kết hôn.

Luật sư Vũ Tiến Vinh
(Công ty luật Bảo An, Hà Nội)

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *