Cá nhân, hộ gia đình cho thuê quyền sử dụng đất có phải đăng ký?

Hỏi: Thông tư 23/2014/TT-BTNMT chỉ hướng dẫn đăng ký trên giấy chứng nhận việc cho thuê đất đối với doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp. Xin hỏi, cá nhân, hộ gia đình cho thuê quyền sử dụng đất có phải đăng ký không? Nếu phải đăng ký thì không phải chỉnh lý trên Giấy chứng nhận mà chỉnh lý trong Sổ địa chính?

Mặt khác, tôi cũng mong được giải đáp thắc mắc đối với trường hợp sau:

Thửa đất của ông A đã được đo vẽ tại bản đồ theo Chỉ thị số 299/TTg vào năm 1991. Trong sổ mục kê là đất ở với diện tích 150m2 và ông A chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông A chuyển nhượng cho bà B xây dựng nhà ở từ năm 1994 đến nay. Bà B nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2016. Vậy xin hỏi, việc xác định mục đích sử dụng đất của bà B là trước ngày 15/10/1993 hay sau ngày 15/10/1993?

Chân thành cảm ơn!

Nguyễn Trường Giang (Bình Thuận)

sd ab9c
Pháp luật đất đai hiện hành chưa quy định thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp
cá nhân, hộ gia đình cho thuê quyền sử dụng đất.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Hiện tại, pháp luật về đất đai chưa quy định thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình cho thuê quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ghi nhận trường hợp này để xem xét sửa đổi trong thời gian tới.

Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nêu rõ, nếu thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có sự không thống nhất, khi đó thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp thửa đất của ông A chuyển nhượng cho bà B đã được xác định vào mục đích đất ở theo sổ mục kê và bản đồ đo đạc năm 1991 nên thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định vào mục đích đất ở là trước ngày 15/10/1993.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *